Thông Tin về Safer Pathway

Bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình là gì?

Bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình là bất kỳ hành vi nào trong quan hệ thân mật hoặc quan hệ gia đình mà có tính bạo lực, đe dọa, ép buộc hoặc kiểm soát, khiến cho một người phải sống trong sợ hãi.

Bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình có thể xảy ra trong các mối quan hệ thân mật, bao gồm:

 • các cặp đôi đã kết hôn hoặc đính hôn, ly thân, ly hôn, bất kể là cùng giới hay khác giới
 • các cặp vợ chồng không hôn thú, bất kể là cùng giới hay khác giới
 • các cặp đôi hứa hôn với nhau theo truyền thống văn hóa hoặc tôn giáo
 • các cặp đôi đang hẹn hò
 • Bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình cũng có thể xảy ra trong quan hệ gia đình, bao gồm:
 • những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc sống chung không hôn thú, các mối quan hệ nhận nuôi và nuôi dưỡng
 • anh chị em và đại gia đình
 • toàn bộ quan hệ họ hàng trong các cộng đồng Thổ Dân và Người Dân Đảo Torres Strait
 • cấu trúc gia đình trong các cộng đồng đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới, liên giới hoặc đồng tính luyến ái (LGBTIQ)
 • người sống cùng nhà hoặc cùng cơ sở chăm sóc nội trú
 • người phụ thuộc chăm sóc

Bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai và xảy ra trong mọi cộng đồng, mọi nền văn hóa, và mọi người ở mọi lứa tuổi và nhóm thu nhập. Tuy nhiên, giới tính là yếu tố rủi ro lớn nhất đối với tình trạng bạo hành ở nhà. Phụ nữ và trẻ em gặp nhiều rủi ro bị bạo hành ở nhà nhất từ người bạn đời hiện tại hoặc trước đây của mình.

Đối với các ngôn ngữ sau chúng ta có thể bao gồm liên kết như sau:

Để biết thêm thông tin về bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình, vui lòng xem:

Safer Pathway là gì?

Safer Pathway là một chương trình của Chính Phủ NSW hỗ trợ những người sống sót là nạn nhân của nạn bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình trên khắp NSW.

Safer Pathway sẵn sàng trợ giúp cho bất kỳ ai đã trải nghiệm tình trạng bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình tại NSW.

Trong Safer Pathway, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ liên quan hợp tác cùng nhau xác định những người trải nghiệm tình trạng bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình, và cung cấp hỗ trợ cho họ để gia tăng sự an toàn cho họ.

Chương trình này hoạt động ra sao?

Sau khi tình trạng bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình được báo cáo cho Cảnh Sát NSW, Cảnh Sát sẽ giới thiệu nạn nhân-người sống sót cho một dịch vụ bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình chuyên môn để được hỗ trợ.

Các dịch vụ khác cũng có thể giới thiệu vào Safer Pathway sau khi được cho phép.

Một nhân viên hỗ trợ chuyên môn về tình trạng bạo hành ở nhà sẽ liên hệ nạn nhân-người sống sót qua điện thoại để cung cấp hỗ trợ và trợ giúp.

Nhân viên chuyên môn này sẽ thực hiện đánh giá an toàn, đề nghị trợ giúp với việc kế hoạch an toàn, và kết nối người đó với các nguồn lực hỗ trợ và dịch vụ hữu ích.

Nếu sau đánh giá an toàn, nạn nhân-người sống sót được xác định là bị ‘đe dọa nghiêm trọng’, dịch vụ chuyên môn sẽ giới thiệu người đó đến một Cuộc Họp Hành Động An Toàn.

Tại sao tôi được giới thiệu đến Safer Pathway?

Quý vị đã được giới thiệu đến Safer Pathway vì Cảnh Sát NSW hoặc dịch vụ khác đã xác định rằng quý vị đã trải nghiệm tình trạng bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình.

Safer Pathway có thể giúp như thế nào?

Các nhân viên hỗ trợ chuyên môn về tình trạng bạo hành ở nhà của Safer Pathway có thể giúp quý vị bằng cách:

 • Lắng nghe về trải nghiệm của quý vị
 • Thực hiện việc đánh giá an toàn với quý vị
 • Cung cấp cho quý vị thông tin về những sự trợ giúp sẵn có
 • Kết nối quý vị với các dịch vụ và nguồn lực hỗ trợ cho các nhu cầu của quý vị bao gồm:
  • chỗ ở hoặc gia cư
  • tư vấn
  • hỗ trợ tài chính
  • tư vấn và hỗ trợ pháp lý
  • hỗ trợ thông qua quy trình tòa án
  • các dịch vụ và hỗ trợ hữu ích khác

Đánh giá an toàn là gì?

Chúng tôi cần phải hiểu cấp độ rủi ro đối với sự an toàn của quý vị để chúng tôi có thể biết cách giúp quý vị. Chúng tôi xử lý việc này bằng cách sử dụng Công Cụ Đánh Giá An Toàn Bạo Hành Ở Nhà (Domestic Violence Safety Assessment Tool, DVSAT).

Sau khi báo cáo về tình trạng bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình được gửi tới Cảnh Sát NSW, một sĩ quan cảnh sát sẽ đặt các câu hỏi cho quý vị từ DVSAT để hiểu rõ tình hình. Nhân viên hỗ trợ của Safer Pathway, người đã liên hệ với quý vị, cũng sẽ hỏi quý vị các câu hỏi về sự an toàn của quý vị.

Các câu hỏi này đã được soạn thảo để đánh giá mức độ rủi ro của quý vị và (các) con của quý vị.

Các câu hỏi này cũng hỏi quý vị về nỗi sợ hãi và quan ngại của quý vị để chúng tôi có thể giúp giải quyết chúng.

Điều gì xảy ra nếu tôi được đánh giá là bị ‘đe dọa nghiêm trọng’?

Điều này cho chúng tôi biết rằng có những quan ngại nghiêm trọng xung quanh sự an toàn của quý vị. Nếu quý vị được đánh giá là đang bị ‘đe dọa nghiêm trọng’, nhân viên hỗ trợ sẽ giới thiệu quý vị đến Cuộc Họp Hành Động An Toàn tiếp theo.

Cuộc Họp Hành Động An Toàn là gì?

Cuộc Họp Hành Động An Toàn là các cuộc họp hai tuần một lần giữa các nhà cung cấp dịch vụ chính phủ và phi chính phủ trong khu vực địa phương của quý vị.

Tại cuộc họp, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ chia sẻ thông tin liên quan và phát triển các hành động để giảm thiểu mối đe dọa đến sự an toàn của quý vị.

Ai dự Cuộc Họp Hành Động An Toàn?

Các Cuộc Họp Hành Động An Toàn được dẫn dắt bởi Cảnh Sát NSW và thành viên của dịch vụ hỗ trợ bạo hành ở nhà và bạo hành trong gia đình Safer Pathway địa phương dành cho phụ nữ. Các cuộc họp cũng được dự bởi các đại diện đến từ:

 • NSW Health
 • Bộ Phận Nhà Ở
 • Bộ Phận Bảo Vệ Trẻ Em
 • Bộ Phận Giáo Dục
 • Dịch Vụ Cải Huấn NSW
 • Các nhà cung cấp dịch vụ phi chính phủ liên quan chính trong khu vực địa phương

Tôi có phải dự Cuộc Họp Hành Động An Toàn không?

Không, quý vị và gia đình không phải dự cuộc họp.

Người làm tổn thương quý vị sẽ không được cho biết cuộc họp đang diễn ra, không được cho phép dự cuộc họp và cũng không có quyền tiếp cận bất kỳ thông tin nào được thảo luận.

Các cuộc họp được thiết kế chỉ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Loại thông tin nào sẽ được chia sẻ tại Cuộc Họp Hành Động An Toàn?

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chỉ chia sẻ thông tin cần thiết để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu mối đe dọa nghiêm trọng đến mạng sống, sức khỏe hoặc sự an toàn của quý vị.

Tại cuộc họp, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ phát triển các hành động cụ thể để giúp giảm thiểu mối đe dọa đến quý vị và gia đình. Các hành động này sẽ do các nhà cung cấp dịch vụ hoàn thành sau cuộc họp.

Nếu tôi không muốn được giới thiệu đến Cuộc Họp Hành Động An Toàn thì sao?

Nhân viên hỗ trợ của Safer Pathway sẽ yêu cầu quý vị cho phép trước khi giới thiệu quý vị đến Cuộc Họp Hành Động An Toàn. Quý vị có thể cho họ biết nếu quý vị không muốn được thảo luận tại cuộc họp.

Tuy nhiên, nếu quý vị được cân nhắc là đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, quý vị sẽ được giới thiệu đến Cuộc Họp Hành Động An Toàn mà không cần có sự ưng thuận của quý vị. Mục đích việc chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp dịch vụ khác là để bảo vệ mạng sống, sức khỏe hoặc sự an toàn của quý vị.

Last updated:

29 Nov 2021

We will use your rating to help improve the site.
This field is required
Please don't include personal or financial information here
This field is required
Please don't include personal or financial information here

We acknowledge Aboriginal people as the First Nations Peoples of NSW and pay our respects to Elders past, present, and future. 

Informed by lessons of the past, Department of Communities and Justice is improving how we work with Aboriginal people and communities. We listen and learn from the knowledge, strength and resilience of Stolen Generations Survivors, Aboriginal Elders and Aboriginal communities.

You can access our apology to the Stolen Generations.

Top Return to top of page Top